לחקר מקורותיו של ספר תחכמוני ליהודה אלחריזי

כידוע' ניגש אלחריזי לחיבור התחכמתי רק זמן מה לאתר שתירגם לעברית את אוסף המקאמות של אלחרירי . ואכן מקאמות אלה' שנתפרסמו בכל קצווי העולם המוסלמי ' הן המקור היחיד לתחכמוני אשר בקיומו נאלץ להודות גם מחברו העברי . ! מדוגמה ערבית זו לקח אלחריזי את המסגרת האופיינית של עלילת סיפוריו עם הדמויות המרכזיות של המספר טוב הלב ושל הגיבור' איש התעלולים והקנוניות' אורח םורח משכיל' המשנה את צורתו מפרק אחד לשני . בעלי רומאנים מסוימים בזמן החדש לא נמנעו מלהציג בספריהם כמה פעמים גיבור אחד' לאחר שנתחבב על קהל קוראיהם בעת הופעתו הראשונה . וגם אלחריזי אינו רואה כל צורך בהמצאת שם חדש לגיבורו של ספר תחכמוני וממשיך להשתמש באותו 'חבר הקיני / שתפס פעם את מקומו של אבי זיד בתרגום המקאמות לאלחרירי . עם זה נזהר המשורר העברי מלהכניס לספרו המקורי גם את עלילת דוגמתו הערבית ; ובדרך כלל אין למצוא הקבלות אליה בתוכנם של פרקים שלמים בספר תחכמוני ' אלא רק בכמה מענייניהם הצדדיים . והמשורר אפילו טוען שהתחכמוני כולו פרי רוחו הוא : * ... ובכל הדברים אשר בספר הזה זכרתי / דבר מספר הישמעאלי לא לקחתי / לבד אם שכחתי / או אם באו לידי דב...  אל הספר
מוסד ביאליק