מאכלות מזיקים מקבילה מעניינת בין סרוואנטס ליוסף זבארה

קשרי הגומלין בין הספרות העברית בימי הביביים לבין הספרות הרומאנית לא זכו עד עתה לתשומת הלב שהם ראויים לה . אמנם' הנושא קשה הוא ומשופע בבעיות סבוכות . עלינו להבחין בין סוגים שונים של יחסים : לעתים השפיעו הספרויות הרומאניות הקדומות על סופרי ימי הביניים העברים ;! לעתים אירע שמחברים נוצרים ויהודים כאחד שאבו ממקורות ערביים' אם כי אפשר שלא יעלה בידנו לזהותם במדויק . מאידך גיסא נראה' שסופרים רומאניים — בייחוד ספרדים — משתמשים במוטיבים ובגינוני צורה ספרותיים הידועים לנו ממקורות עבריים . סמוך למותה בלא עת העלתה מ . ר . לידה דה מלכיאל כמר . מקבילות רבות עניין בין הספר 1 עיין במאמרי : Les contes rimes de Jacob ben £ leazar de Tolede , in Etudes d'Oiien- talisme de'die ' es a la me ' moire de Levi-Provencal I ( Paris 1962 ) , 285-297 ; 'L'a- mour spirituel dan la poesie hebraique medievale' , in Lettres Romanes XVI ( Louvain 1961 X 315-325 . 2 אפשר להביא כמה וכמה דוגמאות להשפעות כאלה - למשל בספר DidpHna dencalis של היהודי המומר פטרום אלפונסי ( משה הלוי , ( או בכמה מן התרגומים הספרד ים הקדומים של או...  אל הספר
מוסד ביאליק