תרגומי ספרות יפה בתקופת ספרד

המקרא הוא תרומתו הגדולה של עם ישראל לתרבות העולם . ספר זה תורגם , כידוע' אלפי פעמים ולמאות שפות' היינו יותר מכל ספר אחר . יתר על כן , תרגומי המקרא השפיעו לרוב השפעה עמוקה על סגנונן והתפתחותן של השפות השונות . ואולם יש להדגיש שהיהודים עצמם הכירו במאוחר בצורך לתרגם לעברית משהו מדברי אומות העולם . לנוכח עובדה זו מתמיה הוא שהם נתפרסמו דווקא כמתרגמים מובהקים : ואכן פרסום זה בא להם במידת מה בשל התרגומים מן העברית ללועזית שהתקינו עוד בימי קדם , אך בראש וראשונה כזכות פעולתם בתחום התרגום מימי הביניים עד להווה . כמשך תקופה ארוכה תרגמו הגויים שכניהם חיבורים יווניים לרומית ולסורית' חיבורים סוריים לערבית וכרי ' אך נראה שעד למאה האחת עשרה לא נתעורר כקרב היהודים כל רצון להלביש יצירות לועזיות לבוש עברי . שינוי ערכים בנידון זה חל אצלם רק לאחר מגעם המכריע עם תרבות ערב . רישומיו מורגשים אמנם גם בארצות המזרח' אך הרבה יותר בספרד' שהיתה אז למרכז העיקרי של ספרות מדעית ותרבות חילונית כאחת . את הלשון והספרות הערבית סיגלו לעצמם היהודים בשבתם בתחומי ספרד המוסלמית' אך התרגומים לערבית הוכנו רובם ככולם בספרד הנוצרי...  אל הספר
מוסד ביאליק