מותו של יהודה הלוי

בפרק הקודט דננו באיגרתו של בו נצר כךאברהם' שנכתבה באלכסנדריה ב 12 בנובמבר ( יא בכסליו ) 1141 ( ט"ש . ( 10 J 24 , f . 4 כפי שראינו' נזכר בה המשורר ' כירבנו יהודה זצ"ל' ' משמע שהלך לעולמו עוד לפני התאריך הנ"ל . בסופה של האיגרת ישנה פיסקה רכת עניץ על גדולי האומה שמתו באותה שנה 6 « ובהסתמכו ' עליה מצליח גויטיין לקבוע את החודש שבו נפטר יהודה . בו נצר מספר' שלאלכסנדריה הגיע נוסע מאלמריה 'לאחר שבעה חודשים נכנראה ר"ל : שבעה חודשי נסיעה ] וסיפר שרבנו יוסף בן אלשאמי נפטר בניס ן ושרכנו יוסף כן מגש נפטר במיון . " ראה נא איך נעדרו שלושת הגדולים בחמישה חדשים ' ! יוסף אבךאלשאמי הריהו לפי כל הסימנים המשורר והרב בשם זה' שכמה מפיוטיו פורסמו לפי כתבי יד מן הגניזה ; יוסף בן מגש הוא יוסף אבךמיגש ' ראש ישיבת לוסינה המפורסם' הידוע לנו גם משיריו ואיגרותיו העבריות של יהודה הלוי « 8 יהגדולי השלישי ששמו לא נזכר כלל הריהו' לפי דעתו של גויטיין' יהודה הלוי שעליו כבר דובר כחלקה הראשון של האיגרת שלפנינו . הואיל והוא נפטר במזרח' נתפשטה הידיעה על מותו מהר בין יהודי מצרים' וחלפון שקיבל איגרת זו הבין בוודאי מי הוא המנוח...  אל הספר
מוסד ביאליק