הביקור השני באלכסנדריה

כפי שכבר ציינתי ' ראה יהודה הלוי בעיני רוחו נסיעה שתביא אותו לארץ הקודש לאחר הפלגה בימ ומסע במדבר . דרך זו היתה ידועה בימי הביניים' ונזכיר כאן לדוגמה את אלחריזי שבחר בה בערך 75 שנים אחרי יהודה הלוי : הוא הגיע ממצרים לעזה לאחר מעבר קשה ומייגע מאוד' ומעזה עלה ירושלימה . בשל סיבות שאינן נהירות לנו התעכב יהודה הלוי במצרים זמן רב' בערך שלושת רבעי שנה . אפשר שהתאמץ למצוא אפשרות להמשיך את נסיעתו דרך היבשה' ומאמציו אלה נמשכו חודשים ולא נשאו פרי . לבסוף החליט לנסות את מזלו בדרך הים' ועוד בהיותו בקאהיר התקשר עם מכריו באלכסנדריה וביקש מהם שיבטיחו לו מקום באוניה . עדות לכך משמשת פיסקה באיגרתו של בו אלעלא' שהבאנו לעיל ( ט"ש' 13 J 24 דף . ( 8 הוא כותב למשורר : 'והריני מודיעו גם כן , שעבדך אבי לא סידר דבר בעניין ההפלגה אם למזרח ואם למערב' והוא דורש בשלומך ומחכה לידיעות ממך עם הוראות בדבר הנסיעה . ואנו מבקשים ממך לכתוב לנו בטובך מה אם לבבך . אם תרצה יעלה אליך' ואם תרצה יחכה לך' . לפי פשוטה של פיסקה זו נראה' שאביו של בו אלעלא כאילו לא ידע שיהודה הלוי מתכוון לנסוע למזרח . בכל אופן' המקום באוניה הנכונה ה...  אל הספר
מוסד ביאליק