שניים מחברי־הנסיעה של יהודה הלוי: יצחק אבן־עזרא וסלימן בן־יוסף

באיגרות הערביות שפורסמו בידי גויטיין נזכר יצחק' קרוב משפחה של יהודה הלוי ששהה במצרים כמותו בשנים . 1141—1140 באיגרת מחי בניסן תתק"ב 5 ) באפריל ( 1142 מבקש כותבה' עמרם בר יצחק' מחלפון הלוי שיודיע לו מה הם כעת מעשיו של רב יצתק ' קרובו של רבנו יהודה הלוי ז"ל . מאידך' מסופר באיגרתו של בו נצר בר אברהם מן ה 13 באוקטובר ' 1140 שבנו של מי אברהם השתתף ביחד עם יהודה הלוי ואהרן הדיין בארוחת ליל שבת' שערך אבן מטרוח באלכסנדריה . לפי השערתו של גויטיין' בן אברהם זה אינו אלא יצחק' קרובו של יהודה הלוי .- ^ מאיגרתר של עמרם בן יצחק על בואו של יהודה הלוי נודע לנו שיחד אתר הגיעו לאלכסנדריה באוניית הסולטאן גם בניו של רבינו אברהם בר = ) אבן ) עזרא . « אמנם לא שמענו עד כה שלאברהם אבךעזרא היו בנים אחדים' אולם שמו של אחד מהם' יצחק ' המשורר בעל הכשרון' לא נשכח לחלוטין ובימינו נתגלו כמה מיצירותיו והוצאו לאור 17 . נראה לי כקרוב לוודאי ' שיצחק אבן עזרא היה מן הנוסעים שהגיעו למצרים יחד עם יהודה הלוי ' מה גם שנותרו לנו לכל הפחות שניים מן השירים שחיבר לאחר בואו לקאהיר ; האחד הוא שבחו של שמואל בן חנניה נגיד יהודי מצ...  אל הספר
מוסד ביאליק