יהודה הלוי מגיע לאלכסנדריה; ישיבתו בעיר

על בואו של יהודה הלוי לאלכסנדריה נודע לנו מתוך איגרת ששיגר תושב העיר' הסוחר המשכיל עמרם בר יצחק' אל גיסו המהולל חלפון בן נתנאל הלוי בקאהיר ( ט"ש' . 30 ( 13 J 15 , f . 16 , f . 20 אנשים שבאו קודם לכן באוניית שר הצבא ( במקור : אלקאיד ' ( ידעו לספר' כי יהודה הלוי עומד לבוא באוניית הסולטאן החדשהלנ . עמרם לא העביר בשורה זו מיד לחלפון' כדי שלא לעורר את דאגתו' אם האונייה לא תגיע במועד המשוער . ביודעו עד כמה מוקיר חלפון את האורח מספרד' ציפה גם עמרם לבוא האוניה בהתרגשות מה . ואכן היא הגיעה באיחור . מאורע זה חל ביום ראשון' כ"ד באלול' היינו — לפי חישובו של גויטיין — ב 9 בספטמבר 1140 י 3 . בו ביום נחפז עמרם לכתוב לחלפון' ומכתבו זה הוא המקור למה שמסופר כאן . מסתבר שעמרם ניגש לכתיבה עוד לפני שזכה לראות את פני יהודה הלוי שהרי לפי דבריו המפורשים לא ירד ' המשורר מן האוניה ביום בואה . באותה איגרת מעיר עמרם' כי כפי שנודע לו הגיעו כאוניה הנ"ל גם 'האדונים בניו של רבנו אברהם בר עזרא / גויטיין צודק בהדגישו' שבאותם ימים סבלו עמרם בר יצחק ואשתו מכמה פגעים רעים' גם ממחלות קשות וגם מלחצם של גובי מס הגולגולת במצ...  אל הספר
מוסד ביאליק