האוטוגראפים של יהודה הלוי.-לקורות ספר הכוזרי

בין כתבי היד מן הגניזה השמורים בקיימברידז' ובניו יורק גילה גויטיין חמש איגרות ערביות' שנשלחו על ידי יהודה הלוי הספרדי אל חלפון הלוי המצריך אמנם חתימתו של הכותב חסרה בכולן' אך גויטיין קבע לאחר בדיקה מדוקדקת של צורת אותיותיהן ותוכנן שהמשורר כתב את כולן בעצם ידו . חסרים בהן גם תאריכים כלשהם' אך גויטיין משער שהן נכתבו בערך ב ' 1125 היינו כמה וכמה שנים לפני שיהודה הלוי עזב את ספרד . בתאריך זה עוד נדון להלן . האיגרת הרביעית שבקבוצה זו היא בוודאי החשובה שבכולן ( כ"י אדלר' שלא נרשם ; מספרו הארעי הוא . 6 ( 41 יהודה הלוי מגלה לנו שהתעורר לכתוב אותה' לאחר שקיבל 5 עיין על כך , להל ן עמ' . 327-326 6 ראה גרטיץ ג . 410-408 , מכתב מחלפון ביום שישי בבוקר . כדברי יהודה : 'ונמסר לי מכתבך היקר באותה התקבצות הגדולה שאתה יודע עליה בבוקרו של יום שישי ( כמקור : פדילך אלחפל אלדיי תדריה ציחוו יום אלגימעה ' ( והשיבותי בו במקוםיל . לפי השערתו של גויטיין' ייתכן שהמשורר נהג לקבל חולים בבוקר יום שישי , וייתכן כמו כן שהיה זה זמנו הקבוע לעסקים בענייני ציבור . 8 יהי כאשר יהי אותנו ' מעניינת איגרת זו בעיקר בגלל המשך דב...  אל הספר
מוסד ביאליק