השלמות ל'חיי יהודה הלוי'

כשניגשתי ב 1938 להכנת מחקרי על חיי יהודה הלוי השתדלתי למצות את כל ' המקורות שעמדו לרשותי באותו זמן . התברר לי כי את המעט שנמסר לנו בספרות ' הפרוזה של ימי הביניימ ניתן לסכם בשורות אחדות' ועל כן ביססתי את מחקרי בעיקר על החומר הביוגראפי הטמון בשירים ובמכתבים עבריים מחורזים של יהודה הלוי ושל בני זמנו . מלבד אלה נודעה חשיבות מיוחדת גם לכותרות הערביות הרשומות על השירים והמכתבים הללו . מתוכנן ומניםוחן ניכר היה' שרבות מהן חוברו בתקופה קדומה מאוד — אולי עוד בזמנו של המשורר . ! הן היו בוודאי ראויות לבדיקה יסודית' ויש להתפלא שלא זכו לתשומת לכ יתירה של קודמי . ברם' אין להכחיש כי גם לאחר בדיקה מעמיקה של השירים וכותרותיהם נשאר תיאור חייו של המשורר לקוי מכמה בחינות חשובות . אמנם מסוגלים אנו להבהיר מה קרה לו בשלבים שונים של חייו' איך הגיב על מאורעות מסוימים' מה היו היחסים שבינו לבין רבים מבני דורו' אך לצערנו השתמרו במקורותינו תאריכים מועטים בלבד . לפיכ ך יש מאורעות הידועים לבו כשהם לעצמם' מבלי שנוכל להכיר איזה מהם היה מוקדם או מאוחר לפי סדר הזמן . כתוספת צנועה למקורות אלה יש להזכיר גם שרידים של איגרו...  אל הספר
מוסד ביאליק