ג. הנסיעה לקאהיר

באלכסנדריה כילה המשורר זמן ממושך' כמה חודשים . '" אהרן אבךאלעמאני ובני משפחתו השתדלו לעצור אותו אצלם' כל עוד יכלו להשפיע עליו' ועל כן נאלץ לדחות מיום ליום את שעת פרידתו מקהל מעריציו האלכםנדרוניים . רק אחרי היסוסים רבים התגבר על רגשי החיבה והכרת הטובה שרחש להם והחליט להמשיך בדרכו . ** מן האיגרות הרבות שגילה גויטיין ידוע לנו היום' שבין מעריציו הספרדיים 45 בשני שירים מתלונן יהודה על שהוא נאלץ לבלות את הימים הטובים לא בחברתו של אהרן , ועל כן אינו מסוגל ליהנות מהם הנאה שלמה . ב 226 יג : ונעדר ממנו החבר באחת השבתות ויאמר' ( וגאב ען אלחברפי בעץ' אלאסבאתפקאל ) ובו נאמר : התנכרה שבת ומעדניה / אלי ולא אכיר הדר פניה . ( 2-1 ) וכמו כן א ם : 'ונפקד ר' אהרן החבר ממנו בימי חנוכה ויכתוב אליו' ( וגאב ר' אהרן החבר ענה פי ימי חנוכה וכתב אליה ) אשר בו נאמר 'סעיפי בחנוכה לא שמחים / לפרודך אדוני נאנחים ... וחלו בך ימי סוכה חמודה / ובימי החנוכה בך רצוחים' . ( 6-5 , 2-1 ) לפי דעת ח . בראדי ( הערות , עמ' , ( 195 הוראת המילה 'חלו' היא : שמחו , ורצונו של המשורר לומר , שבזמן חג הסוכות שמח בחברתו של אבן אלעמאני ,...  אל הספר
מוסד ביאליק