ב. במצרים; התחנה הראשונה - אלכסנדריה

אחרי נסיעה מסוכנת ומייגעת' שארכה שבועות רבים ואולי אפילו כמה חודשים' נכנסה אונייתו של המשורר לנמל אלכסנדריה . 24 בבואו שמה הצטרך להפסיק את המשך המשך נסיעתו לזמן מה . ההפסקה לא באה דרך מקרה : עוד בהיותו בספרד שקל המשורר את האפשרות לנסוע לארץ ישראל דרך מצרים' ויש אפילו סימנים לכך' שהתכונן להגיע אליה ביבשה 23 כלומר בעברו את מדבר סיני . אלכסנדריה נחשבה ' 23 ועמ יתפללו כל איש לקדשו / ואת = ) המשורר ) פונה לקודש הקדשים , שם ( ה , . ( 52-51 רייריכט ומייסנר , שם . 19-18 24 תאריך בואו המדויק הוא כ"ד באלול ת"ת , היינו 9 בספטמבר . 1140 עיין להלן , עמ' . 329 25 יהודה הלוי מתאר את נסיעתו העתידה לבוא בשיר 'היוכלו פגרים' שנכתב עוד בהיותו בספרד ( ראה לעיל , עמ' , 293 העי . ( 84 בץ השאר אומר הוא בו : 'ויסע ויצען ויעבור בצוען לארץ כנען' ( ב 185 כג , ( 20-19 ומכאן למדים אנו , שמראש התכוון להגיע לארץ ישראל דרך מצרים . באותו שיר מקדיש המשורר כמה בתים לסכנות הנסיעה ביבשה , לגדול הנמלים שעל שפת הימ התיכון , וגם במאה השתים עשרה שררו בה תנועה עצומה והמולה רבה . קרוב לשנת 1170 ביקר בה בנימין מטודילה ופרט את שמ...  אל הספר
מוסד ביאליק