חלק שלישי א. הנסיעה בים התיכון

בן זמננו כמעט שאינו מסוגל לדמות מה היה טיבם של מסעי ים בימי קדם בכלל ובתקופתו של יהודה הלוי בפרט . מאז עד עכשיו השתנו התנאים דווקא בתחום זה תכלית השינוי , ורק מתוך הכרה של אותם התנאים נדע להעריך את מידת ההעזה וגבורת הנפש שהיו דרושות ליהודי ספרדי ' בן המאה הי"ב' כדי להגשים את רעיונו רעיון העלייה לארץ אבותיו . 1 אמנם' עמדו אנדלוסיה וספרד הנוצרית בקשרי מסחר קבועים עם ארצות הים התיכון' ועל כן היו ספינותיהן של מדינות המערב נוסעות אל המזרח הקרוב ;* מובן מאליו שלא נעדרו גם היהודים במספר הנוסעים' ולא עוד אלא שלפעמים היו בין אלה אפילו עולים לארץ ישראלנ . ואף-על פי כן היתה כרוכה כל נסיעה כםכנת מוות' והמשתתף בה היה מסכן את נפשו . וגם כשהיה מגיע למטרתו בלי תקלות ופגעים מיוחדים' הרי קודם לכך היה נוטל תשעה קבין של עינויים וסבל' משום שאפילו עברה הנסיעה בהצלחה' היו תנאיה קשים מאוד . * בתקופה 1 כיום עומד לרשותנו תיאור מפורט ורב עניין של הנסיעה באוניות בתקופת יהודה הלוי בספרו של S . D . Goitein , A MediterraneanSociety , \ 0 \ . I ( Berkeley & Los Angeles 1967 ) , 272-352 , 468-996 בספרו של א . מץ ( Me...  אל הספר
מוסד ביאליק