ה. רעיון העלייה לארץ־ישראל וגורמיו החיצוניים: המשורר יוצא את ספרד

במחציתה הראשונה של המאה השתימ עשרה היה מצבמ המדיני של יהודי ספרד הול ך ומחמיר , ההיאבקות הקשה בין הנצרות והאיסלאם החלה בספרד באמצע המאה האחת עשרה' אולמ לא הופסקה בהתערבותם של המוראבטים ; יתר על כן : חזית המלחמה התרחבה בגלל מסעי הצלב . בשנת 1099 כבשו הצלבנים את ירושלימ וערכו טבח איום בתושביה היהודים : מובן מאליו' כי שינוי שלטון זה עשה רושם עצום על אחיהם בכל תפוצות הגולה — וגם בספרד . « המוראבטים אמנם שמו קץ להתפוררותן ולהתנוונותן של המלכויות הקטנות באנדלוסיה' אבל לא היו מסוגלים להקים במקומן משטר חזק ומאורגן . שלטונם לא היה בעצם אלא תקופה של ירידה וגסיםה ממושכת' בעוד שמלכות קאסטיליה הנוצרית החזיקה מעמד והלכה מחיל אל חיל . עובדות אחדות המלוקטות ממחקריו של דוזי די בהן כדי להראות את המצב לאמיתו . בשנת 1121 התקוממו אנשי קורדובה בשליטיהם הפרועים והמושחתים . הדברים הגיעו לידי כך' שהמלך עלי בן יוסף הוכרח לבוא מאפריקה בראש צבא עצום ולדכא את המרד ; לולי השתדלותם של חכמי הדת ( יפקהאי ) למען בני קורדובה' היה המלך הורג את כל העבריינים . באותה שנה התקוממה בשלטון כת אלמואחדים באפריקה ועל ידיכך הוכרחו ...  אל הספר
מוסד ביאליק