ד. שנות העמידה והזיקנה

נראה שבתקופה ידועה של חייו היה יהודה הלוי זקוק לחסדם של האחרים , ושר את שבחם של הנדיבים על מנת לקבל פרס . 51 אולם מצב הדברים השתנה' אם כי לא ידוע לנו מתי . נסיעה לארץ ישראל עלתה לפי תנאי אותו הזמן בהוצאות גדולות' ועצם העובדה' שהמשורר הוציאה לפועל מראה לנו' שהצליח לאסוף הרבה כסף . ובאמת מדגיש גם הוא באחד ממכתביו ובשירים שנכתבו בזמן הנסיעה ובמצרים' כי הניח הון בספרד ולקח אתו סכום המספיק להוצאות הדרך . 5 מה היו אפוא מקורות פרנסתו ? במכתבו לדוד גרבוני מספר המשורר בעצמו' שהוא פועל כרופא בתוך עיר גדולה והעבודה מרובה כל כך' עד שעליו לעסוק 'אפילו בשעה שאינה מן היום ולא מן הלילה / מספר הפונים אליו רב והם מבקשים ממנו 'חכמת כלכל ודרדע . ' מקצוע הרפואה יכול היה לפרנס את בעליו בכבוד גם בתקופת ימי הביניים . " עד כמה שאפשר לדון לפי תוכן שיריו' חי המשורר בדרך כלל בשלום עם בני דורו . מטבעו אהב את החיים והיה מעורב עם הבריות' וזרות היו לרוחו העצבנות והמרדנות האופייניות למשורר כמו אבךגבירול . ורק ההחלטה להעתיק את מושבו לארץ ישראל' המבוססת בהשקפותיו הכלליות ללא תערובת של מגמות אנוכיות' עשויה היתה לדחוף או...  אל הספר
מוסד ביאליק