ג. ידידיו ומכריו של יהודה הלוי

יהודה הלוי קנה את עולמו כחייו . שמו התפרסם בין כל יהודי ספרד' וגדול היה מספר האנשים שבאו אתו במגע פנים אל פנים או שהחליפו אתו שירים ומכתבים . הוא הצליח לרכוש את לבות האנשים לא רק בזכות שמו שהלך לפניו' אלא בעיקר משום שהיה בעל מזג רך וחם' לא נחבא אל כליו ואהב את הכריות . קל להיווכחאפילו מתוך קריאה שטחית בשיריו' שהיו לו המידות הדרושות כדי לקרב את הבריות לעצמו' כדי לכרות ברית ידידות אתם ולשמור להם אמונים . וכן הוקם בדיואן של המשורר זכר עולם לקהל גדול של ידידים ומכרים גם מחוץ לאנשים שעליהם דובר בפרקים האחרים של מחקרנו . אין ספק שאלה היו נציגי אותה התקופה ומיוחסיה' היינו סופרים' חוקרים' משוררים' רבנים' רופאים' בעלי משרות בתוך הקהילות ואצל השלטונות' עשירים מופלגים וכוי ' אלא שרובם ירדו לתהום הנשייה' מחמת העדרם של מקורות היסטוריים השייכים לזמנם ; ולולי הדיואנים של משה אבךעזרא ושל יהודה הלוי ' לא היינו יודעים כיום אפילו את שמותיהם של כמה מהם . היות וגם החומר שנשאמר בדיואנים הנ"ל אינו מספיק לקביעת הזמן והמקום שבהם נשלחו השירים לאנשים האלה' אין לנו ברירה אלא לסכם במדור מיוחד את הידיעות הממשיות על...  אל הספר
מוסד ביאליק