ב. בקורדובה

יהודה הלוי ישב בקורדובה ישיבת קכע במשך שנים רצופות ויש אפילו להניח' כי עיר זו היתה מקום מגוריו העיקרי . " ! 0 בתקופת שלטונם של המוראבטים סבלה בירת אנדלוסיה לשעבר ממצוקות כלכליות ומדיניות למיניהן' ואף על-פי כן נשארה היא מרכז יהודי ממדרגה ראשונה' עירם של סופרימ ותלמידי חכמים . בעצם ימי ירידה אלה — בשנת — 1135 נולד ובילה את ילדותו בין חומותיה n 861 1 מבין ילידי קורדובה בזמנו של יהודה הלוי נודע בייחוד המשורר והפילוסוף אבו עמר יוסף אבן צדיק ( מת בשנת ' ( 1149 שנתמנה לדיין בעיר מולדתו בשנת . 1138 פעם אחת כשבא יהודה הלוי לקורדובה לשם ביקור או כדי להשתקע בה' קידם אבךצדיק את פניו בברכה והגיש לו שיר תהילה בצירוף מתנה' בשמו ובשם קהל מעריציו שבקורדובה . יהודה הלוי הודה לאבן צדיק בדברים נרגשים על שהגדיל לעשות אתו ; לדעתו' די היה לו גם בהבעת האהבה העזה של רעיו 'שאלתי — ידידותכם לבדה . "' ! אבךצדיק היה מהאנשים המקורבים במיוחד ליהודה הלוי וכמו כן לאבךעזרא . בדיואן של יהודה יש שיר שחיבר ביום פרידתו מאיזה רב יוסף' ויש מזהים אותו עם אבן צדיק ; ברם' אין בכותרת ובתוכן הדברים שום תימוכין לזיהוי זה . 12 מלבד...  אל הספר
מוסד ביאליק