חלק שני א. בספרד הנוצרית

יהודה הלוי ישב בספרד הנוצרית לא רק כימי ילדותו' אלא גם ממן מאוחר יותר , לאחר שככר הכיר את אנדלוסיה . החומר הנוגע לעניין זה מצומצם למדי ואינו מספיק כדי לקבוע בוודאות' מתי שב המשורר אל החלק הנוצרי של המדינה ובאילו ערים גר . כמובן , קיימת גם האפשרות' שהעתיק את מושבו מאנדלוסיה לארץ 'שעיר' יותר מפעם אחת בחייו . ! בשיר הנועד ליצחק אבךאלשאמי מכריז יהודה הלוי על עצמו' כי 'אהלו' - כלומר' מושבו — נודע בקצות ארץ בני שעיר' והגדרה זו מתאימה יפה לטולידו' שנמצאה קרוב לגבולות מדינת המוראבטים' גם אחרי שנספחה למלכות קאסטיליה . אולם אין לנו שום סימוכין לקביעת זמנו של השיר' ואולי חיבר אותו המשורר דווקא בראשית נעוריו' עוד לפני שעזב את קאסטיליה בפעם הראשונה . 2 מאידך הגיעו אלינו שירים אחדים' שחיבר 'לעת מצוא' לכבודם של שני נכבדים יהודים במלכות קאסטיליה ; מתוארים בהם מאורעות בעלי חשיבות לוקאלית' כגון נסיעתו של הנכבד למקום פלוני או שובו ממקום אלמוני ' ואין להניח שמשורר הגר במדינה אחרת היה דן בדברים כאלה . אחד השירים מוקדש למדינאי היהודי יוסף אבךפרוציאל , ( Ferruziel ) המכונה םידלוס או םדילה , ( Cidellus , Cide...  אל הספר
מוסד ביאליק