ב. נעוריו של יהודה הלוי

יהודה בן שמואל הלוי ' המכונה בערבית אבו אלחסן אבךאללוי ' נולד לכל המאוחר בשנת 31075 בתודילה * שבצפון מזרח ספרד . שום דבר אינו ידוע על אביו ועל 2 למצבם של יהודי ספרד ואפריקה הצפונית ( מארוקו ) במחציתה השנייה של המאה הי"א ובראשית המאה הי"ב נועד המחקר של אליעזר שולמן : המצב הכלכלי החברתי והפוליטי של היהודים לפי שו"ת רבינו יצחק בן יעקב אלפסי ורבינו יוסף הלוי בן מאיר אבן מיגאש ( כ"י . ( אני מודה למר שולמן על שהרשה לי להשתמש במחקר הנ"ל ( בכתב יד . ( 3 קביעת terminus ad quem-n בתאריך לידתו של יהודה הלוי נתאפשרה עם חקירותיו של ד"ר ח . בראדי על חיי משה אבן-עזרא . במבוא לספרו Selected PoemsofMoses ibn , Ezra , Philadelphia 1934 , p . XXII עלה בידו להראות , כי אבן-עזרא הוכרח לעזוב את גרנאדה זמן מה אחרי כיבוש העיר על ידי המוראבטים בשנת ; 1090 משם הלך לספרד הנוצרית ולא שב מעולם לעיר מולדתו . מכאן אנו למדים , שפגישתו של יהודה הלוי עם משה אבן-עזרא בגרנאדה היתה לכל המאוחר בשנת ; 1089 שהרי יהודה הלוי לא נמצא בעיר זו משפחתו . בילדותו או בראשית ימי נעוריו התגורר כפי הנראה בחלקה הנוצרי של ספרד' דהיינו בקא...  אל הספר
מוסד ביאליק