יהוסף הנגיד

טראגדיה של מדינאי יהודי לפני ארבעים שנה בערך פירםם המזרחן הצרפתי א . לוי פרובנסאל מקור חדש לקורות המוסלמים בספרד' הריהו חלק מזכרונותיו של עבדאללה' מלכה האחרון של מדינת גרנאדה לפני שנכבשה על ידי המוראבטים ( בשנת . ( 1090 טקסט זה הוא בעל חשיבות יוצאת מן הכלל גם להיסטוריון היהודי : הוא מכיל שפע של פרטים מעניינים ולאירועים ממקורות אחרים הנוגעים לחייו ולקצו העגום של יהוסף הנגיד' מדינאי יהודי שחי בזמן אבי זקנו של מחבר הזכרונות . בניגוד לחיבורים של רוב ההיסטוריונים הערביים' מצטיינים זכרונות אלה בסגנונם הרענן והעסיסי ' המשווה להם לעיתים תכופות אופי של סיפור או רומאן היסטורי . המחבר אינו מסתפק במסירת עובדות' אלא שואף לתת גם ניתוח פסיכולוגי והוא משלב לתוך סיפור המעשה הרבה שיחות ואפילו מונולוגים' ומבליט על ידי כך את תכונותיהם המיוחדות של המדברים . אם נצרף את העובדות הנמסרות כאן למה שנודע לנו על יהוסף מקודם ממקורות יהודיים וערביים — ובפרט אל החומר ההיסטורי שבתוך הדיואן של שמואל הנגיד הרי יש בידינו ביוגראפיה יחידה במינה . לפי תוכנה וגם לפי היקפה אין לנו כדוגמתה מיהודי אהר' בן התקופה הערבית בספרד . ...  אל הספר
מוסד ביאליק