ציונים ומראי־מקומות

אותם השירים של אבךגבירול , שמקורם לא צרין כאן במיוחד , נדפסו ב'שירי החול של שלמה בן יהודה אבן גבירול , ' מהדורת ח . בראדי וח . שירמן , ירושלים תשל"ה . 1974 - ביבליוגראפיה של המחקרים על יקותיאל , הזקוקה לכמה השלמות , מצורפת למאמרו של ח . בראדי . Encyclopaedia Judaica , VII 1 ( 1931 ) , 352 כאן ראוי להזכיר : ל . לעף ב'כרם חמדי ט 72 ( 1856 ) ( מזהה את יקותיאל עם רב שרירא גאון ;(! ש . ד . לוצאטו , אגרות Graetz , 1250 , 992 Geschichte der Juden VP , 26 ff . 353 ; idem , 'Jekutiel und Josef ibn Migasch' ( MG WJ VII , 453-455 ) 1858 ; A . Geiger , in ZDMG XIII ( 1859 ) , 514 ff . ; idem , Salomo ben ? Gabirol ( 1867 ) , 38 , 118-119 ד . כהנא ביהשלוח' א 231 r . era ואילך ; ח . בראדי , שיר של ר' שלמה בן גבירול לר' יקותיאל ( השלוח , כרך כה ( 558-556 , תרע"א ; י . נ . שמחוני ב'התקוםה' כרך י ( תרפ"א ) M . Wilensky , Uber Jekutiel Ibn Hassan etc . ( AfGWV , LXX 201-191 . 1 . n ; ( 15-24 ) 192 G ביאליק , בית יתום של אבן גבירול ' ) תרביץ' ב ( 506-503 תרצ"א , נדפס גם בכתביו הוצ' 'דביר ; ' א . פרנס , ב...  אל הספר
מוסד ביאליק