נספח

על ספר 'בךתהלים' לשמואל הנגיד משה אבךעזרא מספר בספרו 'כתאב אל מחאצ'רה ואלמד'אכרה' ( כ"י אוקספורד וברלין דף ; 33 a הקטע הנדון נדפס ומתורגם במאמרו של מונק Journal-n , Asiatique עמי ' 224 רוב הטקסט הערבי ב Cat . 130 < 11 . של שטיינשניידר ; 2459 תרגום חופשי על ידי הלפר 'שירת ישראל / ליפסיה ' 1925 עמ' ם"ו ' ( כי הנגיד חיבר שלושה אוספי שירים הנקראים 'בךתהלים' ' 'בן משלי' ו'בן קהלת . ' את האוסף הראשון מתאר הוא בדרך זו : 'ומא צ'מן בן תהלים אלא אלאדעיה ואלצלואת אלמלחנה וזנהא במיזאן אלעררף והי טריקה לם ישתגל בהא טואה קבלה ולא בעדה . ' כלומר : לתוך 'בן תהלים' לא הכניס אלא את התפילות והבקשות המושרות ששקל במאזני המשקל . וזאת היא דרך שלא נהג בה איש לא לפניו ולא אחריו . ובכן לפי עדות אבךעזרא' הקרוב לזמנו של הנגיד ( הוא נולד שנים מועטות אחרי מותו ' ( הכיל ספר 'בךתהלים' אך ורק תפילות . ואמנם מכיל החלק הראשון של דיואן הנגיד בהוצאת ששון כמה עשרות שירים על מלחמות ומאורעות אחרים' אשר כמעט בכולם יש שבח והודאה לבורא על שהציל את מחברם מן הסכנה . ואפשר' כי משה אבן עזרא התכוון דווקא לשירים האלה באמרה ששום משור...  אל הספר
מוסד ביאליק