מותו של הנגיד

התאריך האחרון שצויין על גבי שירי הדיואן הוא החורף של שנת תתי"ו , דהיינו ; 1056 / 1055 זמן מועט אחר כך נאסף הנגיד אל עמיו . אבךצאעד , ( 1070-1029 ) בךדורו הערבי , אומר בפירוש כי מת בשנת 448 להגירה , כלומר בשנת — 1056 1057 לספירה הרגילה . 8 « משה אבךעזרא מעיד , כי מת בשנה הס"ג לחייו 85 ומכיוון שלגבי שנת הולדתו ( 993 ) אין שום ספק ( ראה למעלה עמ' , 152 הערה ' ( 10 יוצא גם כאן שמת ב . 1056 אמנם בספר הקבלה לאבךדאוד תאריך מותו הוא ד' תתט"ו ( הרצי ג . כהן' עמי , ( 56 אבל על ידי שינוי קל מאוד אפשר לתקנו ולנסח : די תתט"ז . ( 1056 = ) מאידך גיסא יש סופרים ערביים ( אבךחיאן , אבךאלכיטיב ) הקובעים את זמן מותו של הנגיד כשנת , 1066 אולם גרץ כבר הוכיח בראיות חותכות , כי אלה החליפו אותו ביהוסף בנו שנהרג באמת בשנה הנזכרת . 86 מר ד . ס . ששון דן בשאלה זו בהקדמתו לדיואן ובא לידי מסקנה , כי הנגיד חי לכל הפחות עד שנת ' 1058—1057 ואולי אפילו עד שנת 1066 כדעת הסופרים הערביים הנזכרים . " אינני יכול להסכים להנחה זו' ועל כן רואה אני חובה לעצמי לדון כאן גם בנימוקיו של מר ששון . ואלה הם ותשובותיהם בצדם : ( א ) הש...  אל הספר
מוסד ביאליק