הרג ראשי הברברים בספרד המערבית

בנובמבר דסמבר 1053 ( כסליו תתי"ד ) פנו אויביו 'מראשי הברבר בפאת המערב' ' כלומר המושלים של רונדה , מורון וארקוס 'וילכו לקראת אשבילייאה הם ונכבדי חילם אולי יקראו לקראתם שלוחי מלכי הגוים אשר סביבותינו והמבקשים להשלים עמנו והיתה כונתם להלחם עמנו בעת המלחמה וזמן הקרב' ( כדברי הכותרת של שיר קל"ז . ( השיר הנועד לעניין זה הוא לפי תוכנו תפילה , שבה פונה הנגיד לאלוהים מתוך התמרמרות רבה ומבקש ממנו שישחרר אותו מקמיו המציקים לו בלי הרף : : ואולם T צוררי — : הולכים : : ושבים T / ולא תסור T ( ש : תאיר ) מריבתי T ? : ודיני ? : ( 6 r ttrr גם בסתיו של אותה השנה היה מוכרח להילחם בהם שלושה חודשים רצופים' וכתוצאה מזה שב עייף ויגע משדה המלחמה . אולם לפני שהספיק להשיב רוחוככר החלו שונאיו לחרוש מזימות חדשות נגדו : ובבציר מאות ימים ועשרים / ברגז וחרדה לבשוני - : v : * T : T T-: ~ : : ומפנים T : וצדים ? נלחמו - ; : בי / ? וערפי ? : T אחזו : T וישטמוני " : : ושבו אל גבולותם בשלום / ויעף אל גבולי שלחוני ?!? : T : T : ?/ T : •' : : ועתה נועדו לחם לעורר / וחדש עוד קרב בינם וביני ( שפ , ( 12-9 ואלוהים נעתר לתפילת ...  אל הספר
מוסד ביאליק