הקרב על-יד אלמריה [?]

בקיץ של אותה השנה יצא הנגיד למלחמה המתוארת בשיר קל"ו . הכותרת שעל גבי השיר — או ביתר דיוק : תרגומה העברי שהגיע אלינו — איננה מספיקה לבירור העניינים , והננו מוכרחים להשתמש בהשערות בנוגע למקום המאורע ולסיבותיו . וזוהי לשון הכותרת בחלקה הראשון : 'וגברו רוב מלכי אלאנדלוס ממשפחת הברבר ויתר הפרשים עליהם בקיץ של שנת תתי"ג ושכרו הצרפתים להיות עמם בעזרתם והביאום עמם וצרו העיר מארבע רוחותיו וצרו המחנות הצובאות מהמערב עם חיל הברבר על מדינת אלי אסנה' וכוי . כנראה נפל שיבוש בשם המקום , ולפי דעתי 71 אבךעדיארי , הוצ' לוי-פרובנסאל , עמ' . 218 צריך להיות כאן 'אלמריה' או שמה של עיר אחרת בסביבתה . המלה 'מדינה' פירושה כאן 'עיר' כמו בערבית' שהרי לא ייתכן כי ישימו מצור על מלכות שלימה . בחלקה השני של הכותרת נזכר אחד מן האויבים בשם 'השר אבן אבא עמאר , ' ובוודאי זהו אותו עבד אלעזיז אבן אבי עאמר מושל ואלבסיה ' ( 1061—1021 ) הידוע לנו ממלחמת שנת 1042 ( ראה למעלה' עמי . ( 163 אחרי מותו של מען ( בשנת ( 1051 עבר השלטון באלמריה למעתצם בנו . אולם מכיוון שהלה היה נער בן ארבע עשרה' נמסרה הנהלת המדינה לזמן מה לצמאךח דוד...  אל הספר
מוסד ביאליק