המשך הקרבות במדיגת קארמונה; מחלתו של יהוסף

במשך תקופה של שלוש עשרה שנים ( 1050—1038 ) השתתף הנגיד כמעט בלי הפסקה במלחמות צבא גרנאדה' ותיאר אותן אחר כך בשיריו . משנת 1051 לא הגיעו אלינו שום שירים' וכמובן אין בידינו להכריע אם לא נלחם הפעם בכלל או שמא לא נתן ציור שירי לדברים שהתרחשו . אולם מן השנה שאחרי זה כבר יש לנו ידיעות על קרבות קשים . המחלוקת התלקחה על יד המבצר אוסונה במדינת קארמונה הידוע ממלחמת שנת . 1048 ובלי ספק כוונת השיר ק"י בדיואן היא לאחת מאותן המלחמות הרבות' שניהל עזיז מושל קארמונה באויבו מעתציד מסביליה ** ואשר באחת מהן כבר השתתף צבא גרנאדה ( ראה למעלה' עמ' . ( 159 לפי דברי הכותרת' התאסף על יד העיר מלבד צבא סביליה גם 'המון עם אלברבר' ' דהיינו חיילים של מושל רונדה או של אחד מבני הברית האחרים של מעתצ'ד . צבא גרנאדה מיהר לעזרת אנשי אוסונה שהיו במצור ; וכנראה כבר כבשו בני סביליה את המצודה' חוץ מצריח אחד שנשאר לפליטה לחיילי א ומונה : נאספנו בבוא שמועה ורצנו / אל צךיח בהר להציל נצוךיו ( שם , ( 23 כי גדוד נח עלי צריח ללכדו / שב בב ^ ית ושפכו שם אשוךיו ( שם 05 , ובראות בני סביליה' כי צבא גרנאדה מתקרב אליהם' ברחו לתוך המצודה ו...  אל הספר
מוסד ביאליק