הנגיד ניצל שנית מן המוות; המלחמה בצבא מאלגה

בכותרת של שיר ק"ז מפתיע בוודאי התאריך 'אייר שנת תתי"ו' ' מכיוון ששיר ק"ו התחבר כשמונה שנים קודם לכך . על גבי השיר ק"ח הבא אחריו רשום התאריך תת"י ' ולפיכך קרוב לוודאי כי השיר הנדון נתחבר לא בשנת תתי"ו אלא בשנת 65 הוצ' אבן עד'ארי , לוי-פרובנסאל , עמ' . 269-268 66 השם הערבי של 'הר הזיתים' מתוך הכותרת הערבית של שיר קמ"ג , שנדפסה על ידי מרקוס ב'מזרח ומערבי ד , עמי . 313 ההיסטוריון הערבי עלום השם מודיע ( עמי , ( 301 כי גמ אבו נצר מושל ניבלה ( שמלך עד ( 1051 היה מחריב את אלשרף בהילחמו במעתצ'ד . ואולי יש איזה קשר בין מלחמותיו והמלחמה המתוארת כאן . יאקות , מעג'ם אלבלדאן בי : 278 JLtl jl jl IJIj dj ^ y j lj * J / <\ s- IJ CS , jj i Je ^ £ * jL"il AJJ ? J J O j Jjl ^ j . 4 ^ . sJsC / \ s- \ 1 d , j JA \ IjlU jU ^ I * jL"il וזת"ט . כל היודע את צורת האותיות בכתבי יד ספרדיים יסכים , שטעות סופר כעין זו אפשרית מאוד . ואין סתירה בין תיקון זה והתאריך השני הנמצא באותה כותרת : ' יומ ה' אחרון לאייר / היות והאחרון באייר חל בשנת תתי'ט ביום החמישי . " אולם קשה לזהות את המקומות הנזכרים בכותרת : לפי פקודת באדיס...  אל הספר
מוסד ביאליק