המלחמה במדינת סביליה

המלחמה בצבא סביליה נמשכה גם במאי יוני 1048 ( מיון תת"ח . ( הכותרת שעל גבי שיר ק"ו מודיעה' כי בני גרנאדה שרפו אז את 'הר הזיתים / וגם בגוף השיר נאמר : ' דלקי בזיתים בגבעת ; זיתים ול , ךעו ול , מלו ( שט , ( 33 הכוונה היא לרוכסי ההרים צפונית מסביליה' הנקראים בערבית אלשךף' ובספרדית . Axarafe על מקום זה מספר יאקות : 'אל שרף הוא גליל למול סביליה המכיל כפרים רבים' ועליו יש עצי זיתים' וכשרצו אנשי סביליה להתפאר היו אומרים : אלשרף הוא הכותרת שלה מפני רוב סוסיו . ®! ' במחנה סביליה השתתפו גם הפעם חיילים ברברים' המכונים כאן 'סרנים' ' ( 31 ) כלומר 'סרני פלשתים' וכידוע היה ' ' פלשתים' שם נרדף לברברים בתקופת הנגיד . ראש צבא סביליה — אפשר שזהו מעתצ'ד בעצמו — הוכרח להסתתר מאחורי חומות עירו : הובילו נסיכם וסגר / פתחי שעריו ככלוא ( שפ , ( 35 : T : TT : " : * T : T הנגיד וצבאו הצליחו במלחמה זו במידה רבה . אחרי שהחריבו את אלשרף פנו לאו סונה ( בכותרת צ"ל : אושונה , במקום : אישונה ' ( אצטפה , Estepa ) בערך 17 קילומטרים צפונית מזרחית מאוםונה ) ולעמק אובדה ( אפשר כי זהו הנחל Guadaira בסביבת מורון . העיר Ubeda ב...  אל הספר
מוסד ביאליק