מלחמת תאכרנה

בסוף הקיץ של שנת 1047 התנהלה המלחמה במדינתו של אבו נור' הידועה בשם תאכרנה ( במקום 'תסכרנה' ו'תאבעה' בכותרות של השירים ק"ג וק"ה צ"ל : 61 אבן עד'ארי , הוצ' לוי פרובנסאל , J ijj ^ * . ox . La Ai & [ o " ^] <_ Ji _> : 264 ? CJJ- ^ ^ ^ . uL r 62 אבן עד'ארי , שם , עמ' 313-312 ועוד . - השם הברברי דונאס הוא כנראה מקורו של השם העברי דונש ; בכתיב הערבי שניהם כמעט שויס . ( lrh- > ~ crh ) תאכרנה ) בתקופה הערבית והנקראת היום . 63 Serrania de Ronda צבא גרנאדה נלחם בשלושה אויבים' והם : אנשי סביליה בראשותו של הסריס מכתאר 'שומר סוסי אשבילייאה / אנשי מאלאגה ( בעיר זו מלך בשנות 1053—1047 מחמד הראשון בן אדרים' אחד מיריבי באדיס ) ובני יפרן' כלומר הברברים משבטו של אבו נור . מקום המעשה היה בסביבת רונדה' עיר הבירה' מבצר איום' לפי דברי אבן בסאם ' אחת מהמצודות הבצורות באנדלוסיה ואחת מכירותיה הרמות והגבוהות . « ' העיר הזאת מוקפת הרים גבוהים' כגון 1716 ) Monte San Cristobal מטרים . ( פרטים מעניינים על השתלשלות הדברים מסורים בשיר ק"ג : אבו נור' הנקרא כאן 'צר פתלתול מתעקש ובעל התאונות' ( 7 ) או 'מלך גבה לב' ' ( 24...  אל הספר
מוסד ביאליק