ליקויי השמש והלבנה בשנת 1044

אחרי השיר על מחלת הנגיד בשנת תת"ד נמצאים בדיואן שיר אחד ( מס' פ"ט ' ( אשר לפי לשון כותרתו נתחבר בסוף כסליו תת"ח ואחר ( מס' צ ) מניסן תת"ה . מכיוון ששירי הדיואן סודרו ברובם באופן כרונולוגי ' מתקבל על הדעת' כי במס' פ"ט נפלה טעות םופר קלה וכי יש לקרוא שם תת"ה במקום תת"ח . השערה זו מתאשרת על ידי מקורות אחרים הדנים בנושא שירנו' שהוא תיאור מפורט של ליקוי שמש ולבנה . ואמנם ידוע לנו מאורע כזה מ 22 לנובמבר ' 1044 כלומר מיום כ"ח בכםליו תת"ה . פרופ' ד"ר נויגבאואר ( בורניגרוךה ) הואיל בטובו למסור לי העתקת המקורות ההיסטוריים לאותו ליקוי שמש , שנרשמו בספרו של גינצל המובא להלן . לעצם העניין מעיר פרופ' נויגבאואר כמה הערות המובאות כאן כלשונן : Die fragliche Finsternis ist die ringformige Sonnenfinsternis vom 22 . November 1044 . Die Mittellinie der sehr breiten ( ca . 500 km . ) Zone der Ringformigkeit verlauft iiber Pyrenaen , Sardinien , Sizilien , Rhodus , Kaukasus . Die Finsternis war in Deutschland noch sehr bedeutend ; es waren 3 / 4 des Durchmessers verfinstert , was bei dem tiefen Sonnenstand ...  אל הספר
מוסד ביאליק