מחלת בני משפחתו של הנגיד ומחלתו

שנת 1044 היתה אחת הקשות ביותר בחייו של הנגיד . בהיותו במחנה אסיחה חלה יהוםף באבעבועות ; small-pox , verole ) המתרגם הניח בכותרת העברית את השם הערבי של המחלה' 'אלגדרי' ' בעוד המעתיק של כה"י או אחד מבעליו תירגמוהו ' u " 1 f ~ cy . , j-Jjl ; 55 j f tr ^ j - ^• ' ^ j > oyy j * t \) > J— J * " ? ^ j ft ^ y- 'J « 54 Abbad . I 248 56 דוזי , שם Abbad . 1 , 242 , 248 ; 282 57 אבן עד'ארי , הוצ' לוי-פרובנסאל , עמ' . 312 58 על השימוש בשם פלשתים בהוראת ברברים ראה : מונק Journal Asiatique , Illme s < 5 rie כרך , xiv עמ' , 50 העי ; 1 גרץ , Gesch . d . Juden , vu עמי , 12 העי ; 2 הרכבי ב'מאסף' עמ' , 47 העי . 2 לספרדית 'וירגואילא"ש בלע"ז . ( ' מקורביו של הנגיד העלימו ממנו את מתלת בבו במשך שמונה ימים : ובתשיעי אנשים דברו לי : / יהוסף נחלה מלא שחינים ונלאה : T : מנשוא : ? עם י " אש עצמות - / T - אבעבועות : : בכל הגוף ' T : ופנים T וכי הוכח במכאוב זה שמנה / כבדים מן ימי רעה שמנים : T : v : - : - * : ?• • : T T " : ' ? ( פ"ו , , 9—ל והשווה שם ( 24—22 אז נזדרז הנגיד והריץ ליהוסף את השיר פ"ו' הכתוב מתוך דאג...  אל הספר
מוסד ביאליק