מות נג'א הסלאבי במאלגה

זמן מועט אחרי מיתת אבךבקנה הורעל גם חסן מלך מאלגה על ידי אשתו ' ( 1041 ) ואז החליט נג'א הסלאבי לתפוס את מקומו ולהשתרר על כל מדינת מאלאגה' אלא שהברברים בכבעו לו רק למראית עין וחיכו לשעת כושר כדי לפרוק את עול הנכרי השנוא עליהם . ופעם אחת בשובו ממלחמה במדינת אלחזירס' התנפלו עליו כמה ברברים במעבר צר בהרים והרגו אותו » גם נגיא היה שונא בנפש של הנגיד' ' ולכן הביע הלה את שמחתו בשיר מיוחד ( מס' ע"ח ' ( בשמעו על המיתה המשונה של יריבו השני במאלגה . ובין יתר הדברים הוא אומר בו . 47 יש כמה ספרים על יוני הדואר כגון : Elisabeth Aries , Die Brief taube , 2 . Aufl . 1925 הרבה מחקרים על העניין רשומים באנציקלופדיה הגרמנית של ברוקהאח , מהדורה ד' -י , ( 1908 ) עמ' . 032 48 ^ ג , ^ כרך , 1 עמ' . 52 , 121122 אבן חזם , תוק אל חמאמה , הוצ' פטרוב ( ליידן ( 1914 בסוף הפרק על המתווך ( פרק י"א . ( 49 דחי , ח"ב , עמ' . 268-267  אל הספר
מוסד ביאליק