המלחמה בספרד המזרחית והניצחון בלורקה

בקיץ שנת 1042 ( תת"ב ) השתתף הנגיד במלחמה בספרד המזרחית . ^ מן הכותרת של שיר ע"ו ( בהוצי הרכבי עמי ( 104 יש ללמוד' כי האויבים צרו על העיר לורקה , Lorca ) בהוצי ששון : מדינת לונקה נצ"ל : לורקה ' [ ושם הניח המתרגם את המלה ' מדינה שפירושה בערבית כידוע הוא 'עיר ' ( ' אחת מערי מלכות אלמריה בתקופה זו . 40 מחנה האויבים הצטרף מצבאות אבן אבי עמאר' שהוא כפי הנראה עבד אלעזיז אבן אבי עאמר' מושל ואלנסיה ' ( 1061—1021 ) מג'האד שהוא אבו גיש מגאהד אל מוםק' מושל מלכות דניה , «( 1044 / 45—1009 / 10 , Denia ) ויחד אתם 'פרשי 39 מקום זה שייך למלכות גרנאדה ; יאקות דו"ד , u * tp ^ 1 ~ J _ J = T J ^ L- jf M yj : 671 ° ;> J JL / -I ויש להעיר , כי אלבירה היתה מקודם עיר הבירה של מדינת גרנאדה . 39 אעל מלחמה זו עיין בזכרונות עבדאללה ( הערה 11 א לעיל Al-Andalus , ni-iv ( 1936 ) - ( p . 35 56-57 וכמו כן בסיכומי ב'ציוך , ב , עמי . 167 . Dozy , Recherches etc' I , p . 242 40 Enzyklopadie des Islam III , 973 ; F . Codera , Mochehid conquistador de Cerdeiia 41 DnDipnn . ( Centenario M . Amari II , pp . 130-133 ) Palermo...  אל הספר
מוסד ביאליק