פרשת ידיר

לעת עתה אין לנו ידיעות ממקורות ערביים בנוגע לקרבותיו של הנגיד בשנת . 1041 אף על פי שחיבר שני שירים על מאורעות שנה זו ( דיואן מס' נ"ט ו ק"ד ' ( יש כמה פרטים בתאריך ובשמות האנשים והמקומות שאינם ברורים כל צורכם ; ולפיכך יש להצטער' כי הכותרות של אותם השירים לא הגיעו לידינו אלא בתרגומם העברי . שיר נ"ט נמצא בתוך קבוצה גדולה של שירים לעת מצוא ומתוך כותרתו יוצא' כי המלחמה המתוארת בו חלה בקיץ 1041 ( תת"א . ( בשיר ההיסטורי הקרוב ביותר אליו 31 בכותרת שעל גבי שיר כ '' ז בהוצ' ששון חסר שמו של המשנה ( אבו מנאר , ( ומלבד זה נפלה טעות גם בתרגום . צבא סביליה היה כנראה באםיחה לפני שרדף אחרי אנשי גרנאדה ( י , . ( 42 32 בהוצ' הרכבי ( עמ' ( 56 י , ושנלי , ובהוצ' ששון r שולי - . וכבר תיקן הרכבי את השם וקרא ! שניל , וזהו הנוסח הנכון . דתי מביא בספרו Recherches sur 'on ntcr ] et la Utterature de , VEspagne pendant le moyen age , 3 me 6 d . Paris 1881 כרך א , עמי , 340 גם את הכתיב : סניל . בהוצ' ששון יש בשיר כ"ט בית חשוב החסר ביתר ההוצאות והוא : על שפת נחל ועמד לנגדם צר כיום (« ועקזדו / י ^ שד נחלים ( שם' 33 ע...  אל הספר
מוסד ביאליק