מות אבן־בקנה במאלגה

אותו אבן בקנה ( הנקרא גם כן : תאיד אלדולה אבו גיעפר אבךאבי מוסא ' ( משנהו של מלך מאלגה' לקח חלק בקרב בצידו של שמואל הנגיד' ואולם אף הוא שנא את שר הצבא היהודי לא פחות מאבן עבאס וזמם מזימות נגדו . זמן מועט אחרי המלחמה ראה הנגיד בחלומו שיר קטן' שהכיל נבואה על מותו של אבן בקנה הקרוב לבוא ( שיר ל"א . ( ואמנם נבואה זו התקיימה מהר : כשמת אדריס' מלך מאלגה' התגלע ריב בין שני מקורביו' אבן בקנה ונג'א הסלאבי ' מכיוון שכל אחד מהם שאף להעלות על כיסא המלוכה את מועמדו . והנה עלה בידי נג'א להשיג את מטרתו' וכשהוכתר המל ך החדש ציווה הלה להמית מיד את אבן בקנה ( בשנת . 34 ( 1040  אל הספר
מוסד ביאליק