המלחמה במדינת קארמונה; הקרב על שפת חניל

בשנת 1039 נלחם הנגיד בצבא סביליה' וכנראה היתה זו מלחמתו הראשונה במדינה זו . אמנם עוד לפני שנת 1038 היה קרב בין באדיס וזהיר בן בריתו ובין הקאצ'י ' מושל סביליה ' ** אבל אין לנו שום עדות כי גם הנגיד השתתף בו . הפעם התקיפו בני סביליה בהנהלת אסמעאיל אבךעבאד ( בנו של הקאצ'י ) את מדינת קארמונה . מחמד בן עבד אללה אבךבךזאל' מושל קארמונה הישיש' היה תמיד בךבריתו של הקאצ'י ' 30 אולם כשהותקף על ידי צבאו לא מצא לו דרך אחרת אלא לדרוש עזרה מאויביו' היינו מבאדיס מלך גרנאדה ומאדריס מלך מאלגה . שניהם נענו לבקשתו : באדיס בא בעצמו' בעוד אדריס שלח לשדה הקרב את אבךבקנה משנהו . אולם בראותם את כוחו של צבא איסמעאיל' לא העזו לצאת נגדו' ויתרו על התמיכה שהבטיחו למלך קארמונה וניסו לשוב כל אחד למדינתו . אז קם איסמעיאל ורדף אחרי צבא כאדיס' ל'ביאן אלמגרב' כותב oJjiil ( הוצ' לוי פרובנסאל , עמ' ( 293 לפי דבריו , נמצא המקום הזה במרחק ארבעה מלין מגרנאדה . בין גרנאדה ואלמריה משתרעים הרי , Sierra Nevada אשר גובהם הוא 3500-2000 מטרים . 26 זהו מספר בתי השיר בהוצ' ששון והוא מתאים למספר מזמורי התהלים כפי כוונת הנגיד ; יש בהם ג...  אל הספר
מוסד ביאליק