המלחמה בזהיר מלך אלמריה ומשנהו אבן-עבאס

המלחמות שבהן השתתף הנגיד בשנים 1039—1038 זכו למחקרים היסטוריים מאת דתי ' פ . פראגקל וא . א . הרכבי . מכיוון שנתפרסמו זמן רב קודם להופעת הדיואן במהדורת ד . ששון' אין כאן המקום לחזור על כל דברי החוקרים האלה' אולם מן הראוי לסכם את מסקנותיהם כדי שסקירה זו על מלחמות הנגיד תהיה שלימה וגם כדי להבליט את הקשרים בין התקופה הזאת והמאורעות שבאו אחריה . במדינת אלמריה ( Almeria ) הקטנה שהוקמה ממזרח לגרנאדה שלטו מושלים מגזע סלאבי : בראשונה כיךאן' והחל משנת — 1028 זהיר . המושל הזה היה הסלאבי היחיד שלא הכיר במרותו של הכליף המדומה הישאם' מעמדו של השופט עבאד מסביליה' ומשום כך התקשר עם חבוס מגרנאדה שהיה בדעה אחת אתו . למרות ברית ידידות זו שנא אבךעבאס' משנהו של זהיר' את שמואל הנגיד בתכלית השנאה והשתדל להפילו ; לשם כך לא היסס להוציא דיבה עליו ולהפיץ כתבי פלסתר נגדו . כשמת חבוט קיווה אבךעבאס' כי באדיס יורשו ייענה לדרישותיו וידחה את הנגיד ממשרתו . אולם גם תוחלת זו נכזבה . על כן הסית את מלכו ללכת לגרנאדה' אף על פי שלא הוזמן לשם' ולהתגרות בבאדיס . זהיר הופיע בגרנאדה בלוויית חיילים רבים מן המלאכים הערבים והספרדי...  אל הספר
מוסד ביאליק