הנגיד כשר-צבאו של באדיס מלך גרנאדה

לדברי אבךדאוד ( ראה למעלה' עמ' ( 155 נעשה הנגיד 'סופר ויועץ של המלך חבוס . התואר הראשון הוא תרגום המלה הערבית 'כאתב / וכבר הביא מונק את דברי מקןךי המעיר כי 'מנהג היה באנדלוסיה כי הוזיר הוא הסופר ( אלכאתב . 22 ' ( בספרי אבן עד'ארי ואבךאלכ'טיב מכונה הנגיד בשני השמות ביחד ( וזיר וכאתב . 23 ( הוא היה ראש המדברים במדינת גרנאדה אחרי המלך , 2 ומחובתו היה לטפל בכל העניינים החשובים של המדינה . בתקופתו של הנגיד היתה הנהגת הצבא ועריכת מלחמות אתת החובות החשובות של המשנה למלך , מכיוון שאנדלוסיה התפוררה להמון מדינות קטנות והיו בה תמיד מריבות ומחלוקות בין זו לזו . בסיפורו של אבךדאוד יש פרט אופייני מאוד . חבוס שואל את משנהו אבן עריף ההולך למות : 'מה אעשה ומי יעצני 20 ראוי עוד לציין , כי לפי הכותרת המתורגמת נהרג בשנת 1020 חמיו של הנגיד , כלומר שכבר היה נשוי בשנה הנ ל- ' . 21 ספר הקבלה , מהד' גרשון כהן ( פילדלפיה . 56 , ( 1967 MI y » jiJJ" ' ^ - U J AI lAc-j Journal Asiatique , IVme s 6 rie , Vol . XVI , p . 204 22 — . y J l ^ JI על המשרות הגבוהות במאה העשירית ראה L 6 vi-Proven ? al , VEspagne musulman...  אל הספר
מוסד ביאליק