תחילת פעולתו המדינית של שמואל הנגיד

לפני שנגיע לדיון על עצם הנושא של המאמר' עלינו לדון בשאלה הקשורה בו קשר 15 בשם 'סלאבים' קראו לכל החיילים הזרים בצבאות אנדלוסיה ( בראשונה היה זה רק שממ של השבויים מגזע הסלאבי שנמכרו לעבדים . ( ראה את מאמרו של גולדציהר Die Su'ubia IZDMG , Bd 53 , 1899 ) עמ' . 601 16 את תולדותיהם בצירוף רשימת מקורות יש למצוא במאמריהם של L 6 vi-Proven ? al ושל . Schmitz , Enzyklopddie des Islam 1 , 578 111 , 839-840 השווה גם את דברי הנגיד בשיר כ"ט : ובין מלכי ובינו ריב וקנאה / וזה מזה באךצותם בדלים שניהם בין מלכים כארזים / וכל מלכי אדמה בשתילים ( 17-16 ) ואץ עומד באספמיא לנגדם / להמרותם ואין מועל מעלים ( 2 ° ) אמיץ' היינו בקביעת הזמן שבו נעשה הנגיד למשנהו של מלך גרנאדה וגם לשר צבאו . שאלה זו מסובכת' ולא ניתן לנו לפתור אותה בוודאות גמורה . הנגיד נאלץ לעזוב את קורדובה עיר לידתו בשנת 1013 ( ראה את השירים כ"א וצ"ג ) והתיישב אחר כך במאלגה' עיר הבירה של בני חמוד . סיפורו של אבךדאוד על עליית הנגיד ממעמד רוכל"בשמים צנוע למשרת המשנה של מלך גרנאדה ידוע למדי ' ואין צורך לחזור כאן עליו . יש לנו עניין רק במשפט האחרון ש...  אל הספר
מוסד ביאליק