ההוצאה החדשה של שירי הנגיד

עשר שבים אחרי הופעת הידיעה הראשונה על גילוי קובץ חדש של שירי שמואל הנגיד ! זכו חוקרי תולדות עמ ישראל וספרותו לראות ספר זה בדפוס . 2 כולמ חיכו ' למאורע זה בכליוךעגיים . אמנם בינתיים הופיעו שלוש רשימות תשובות של השירים הנמצאים בתוך הקובץ ; הראשונה הוכנסה ל'אוצר השירה והפיוט' של י . דוידזוף ושתיים נערכו על ידי מר דוד ס . ששוף , מגלה הקובץ ובעליו הנוכחי . עניין מיוחד עוררה הרשימה האחרונה' מכיוון שהכילה לא רק את התחלות השירים' אלא גם את פרסמתי על נושא זה גם מאמר צרפתי , שאינו זהה עם המאמר העברי , והוא 'Le diwan de Semu ' el Hannagld considere comme source pour l'histoire espagnole , Hesperis ; XXV ( 1948 ) , pp . 168-195 הופיע ב . 1950 D . S . Sassoon , 'The newly discovered Diwan of the Vizier Samuel Hannaghid' 1 { Jewish Chronicle Supplement 20 . 3 . 24 ) , London 1924 . 2 דיואן שמואל הנגיד { Diwan of Shenmel Hammghid ) יצא לאור בפעם הראשונה בשלימותו על פי כתב יד יחיד בעולם ( כ"י ששון סי' תקם"ט ) עם הקדמה ומפתח השירים . נערך ונסדר ע"י הצעיר דוד בן לא'א סלימאן בן דוד ששון זצ"ל . אוקספורד ...  אל הספר
מוסד ביאליק