יצחק בן-מר-שאול, המשורר מלוסינה

נא ] סביליה ולוסינה מכרות אצל משה אבךעזרא בצירוף הכינוי המיוחד יעיר השירה . ! ' אכן ידועה לנו סביליה כאחד מן המרכזים העיקריים של יהדות אנדאלוסיה בימי הביניים' וגם לזמננו הגיע זכרם של משוררים עבריים' שנולדו כה או נתגוררו בתוכה בתקופתו של אבךעזרא' בין מחצית המאה הי"א וראשית הי"ב . 2 אולם אין להכחיש , שקהילות ספרדיות אחרות—כגון קורדובה או סאראגוסה—היו ראויות לתואר הנ"ל יותר מסביליה . אין זה אפוא מן הנמנע' שההיסטוריון של שירתנו הספרדית השתמש כאן בדרך השיגרה בכינוי ' שהיה נהוג בראש וראשונה אצל שכניו הערכיים בעיני המוסלמים היתה סביליה באמת מטרופולין לספרות' לאמנות ולמוסיקה' שלא כדינה של לוסינה . אכן עזרא' שכינה קהילה זו 'עיר השירה' ' נתכוון רק לתרומתה' שתרמה לתרבות ישראל ; שהרי בתולדות הספרות הערבית לא נודעה לה שום חשיבות . כל תושביה היו למעשה יהודים' ותופעה זו לא היתה רגילה אפילו באנדא לוסיה של ימי הביניים' שהיתה מצוינת בתושבים בני אומות שונותה בכמה מקומות 1 סביליה - שירת ישראל , תרגומו של ב . צ . הלפר ( תרפ"ד . 75 , ( לוסינה - שם . 72 אני מעתיק כאן את השמ של עיר זו בהתאם לצורתו המקובלת ב...  אל הספר
מוסד ביאליק