המקורות לתולדות אבן־כ'לפון

נב ] . 1 יונה אבן ג'נאח א ) כתאב אללמע , הוצ' דרנבורג ( פאריס , ( 1886 עמ' : 305 אנכם תעלמון אן אלשער לים צנאעתי ואן אלקריץ' ליס בצ'אעתי ולא אנא מנתסב אליה ולא מערוף בה ולא הו איצ'א ענדי פי מנזלה ירגב פיה או ישאח עליה בל אתגאל ענה וארתפע ען קולה אלא י אנני קרצת מנה פי אלחדאתה קטעאת מוג'ודה ענדנא מערופה לי פבלג אלחםד בבעץ' אלנאס אן כתב מנהא קטעה צאלחה פי כתאב ונםבהא אלי אבךכ'לפון אלשאער ודפעהא אלי בעץ' אהל טליטלה . פאכיברני בעץ אלטלבה ממן ערף אל שער לי אנה אג'תמע יומא מא פי טליטלה בקום יקרון [ ד'לך ] אלשער והם ינסבו 1 ה אלי ד'לך אלשאער אלמד'כור פקאל להם אן הד'א אנמא הו לפלאן יעניני ונחן שאהתאה יקרצ'ה וענה אכ'ד'נאה פמא אצגוא אליהי . 1 ספר הרקמה , הוצ' וילנסקי , ברלין , 1929 עמ' שכ : אתם יודעים שהשיר איננו מלאכתי והפיוט איננו מעסקי ואינני מתיחש אליו ולא ידוע בו ואיננו אצלי גם כן בענץ שארדוף אחריו או שאקפיד עליו אבל אנשא עצמי ממנו וארומם מאמרו , אך אמרתי ממנו בימי הבחרות חרוזים הם נמצאים אצלי ונודעים לי , והגיעה הקנאה בקצת אנשים שכתב ממנו חרוזה נאה בספר ויחש אותה אל בךכ'לפון המשורר ונתנה ל...  אל הספר
מוסד ביאליק