נספחים רשימת שירי יצחק אבן־כ'לפון

כל שירי אבן כ'לפון — חוץ מאלה שיצאו לאור על ידי הרכבי וששון — הושוו מחדש אל צילומי כתבי היד שעל פיהמ נתפרסמו בשעתם . פירוש הקיצורים : ד — י . דוידזון' אוצר השירה והפיוט , ה — א . א . הרכבי ' זכרון רב שמואל הנגיד ; יק"ר — מאמרו של י . דוידזון JQR-3 סידרה חדשה' כרך א' עמי ;^ 1910 ) 247—231 מ — י . מאן , Jews in Egypt כרך בי . ( 1922 ) ( 1 אדוני את ואם הרע לשוני ( ד' א — ( 765 מ . 20 ( 2 אחי פדיומ אני עם כל עדתו ( ד' א — . ( 1413 מ 4 . 14 בכ"י בהעתיר ... ומאן השלים : בהעתירו וכצי'ל . ( 3 אני מודה ידידי בעוני ( ד' א 1808 •) — יק"ר ' 246 שירי גבירול הוצ' ביאליק רבניצקי כרך גי ח'יב עמי . 12 כייי בין קטעי הגניזה שבפאריס — . IV ' 16 שינויי הנוסחאות ההוספות והתיקונים המובאים להלן מכוונים להוצ' ביאליק רבניציקי . — כותרת בכי'י פאריס הנ"ל : נל ] אבי אבראהים אסחק בן כלפון נ"ע כתב אלי אבי סלימאן דאוד בן באב ... נה בדלך ויסתהדיה כמרא 3 — ... בכ"י : נוהזנ ] יחה נאם פיך אשר בו וכצ"ל . . 4— בכ"י : רפואות . . 5— בכ"י : ועליו לשמוח ביום זה . — . 6 בכ"י : במשלחה משוכחה נכונה וכצ"ל ; יק"ר : נכוחה . — אחר...  אל הספר
מוסד ביאליק