השירים המסופקים

בהוצאת כיאליק ורבניצקי נתפרסמו מתוך כ"י אדלר 3798 שירים ששלח אבן כ'לפון לידידו אבו סלימאן' ומלבד זה עוד שני שירים ששם מחברם לא נזכר עליהם במפורש ולא ברמיזה ( כלומר בתוך כותרתו כגון : ולה איצ'א' ולו עוד' ואמר וכו . ( ' הרב יוסף מרקוס בדק את כתבי היד לפי בקשתי והודיע לי בטובו' כי אותם שני השירים הועתקו כשולי הגיליון ולא באמצע העמוד מאחורי השיר לאבו סלימאן . 61 נספחים א , רשימת שירי אבךכ'לםון מס' . 35 62 נספחים ב , מס' . 2 63 נספחים ב , מס' . 3 משומ כך וגם מפני היעדרן של כותרות אין אנחנו יכולים לייחסם לאבךכילפון בוודאות גמורה . מאידך גיסא' אין דבר המתנגד להנחה זו מבחינת צורתם' סגנונם ותוכנם של שני השירים . הראשון הוא שיר שבח לנדיב פלוני ולאשת נעוריו' וראוי לציין כי מחברו אומר בין יתר הדברים 'ואנכי נטע ידך / וכמו כן משתמש גם אבן כ'לפון כמליצה זו באחד משיריו של הנגיד : שמע דברי יליד ביתך אדני ואשר נטע בימיך נטיעה' ( לעיל עמ' . ( 111 ייתכן אפוא' כי גם הטקסט הנדפס אצל ביאליק מכוון לנגיד ואין סתירה בין השערה זו ודברי המשורר : ואת הרב והגדול / ואנכי צעירך ( שם' ז' ' ( 15 שהרי הגזמות כאלה ידוע...  אל הספר
מוסד ביאליק