הפצת שירי אבן־כי'לפון ופירסומם

אבן כ'לפון היה כמובן מוכרח לחבר שירים מרובים לשם פרנסה' ואין שום ספק ששיריו הידועים לנו עכשיו אינם אלא חלק קטן מאוסף שיריו השלם . אוסף זה היה במציאות' ואת הראיה לכך יש למצוא ככתבי היד' המכילים את שיריו זה אחר זה ועל גביהם כותרות בשפה הערכית ; הקטעים האלה הם לעת עתה הדוגמה הראשונה של דיואן ממשורר עברי . הדיואן של אבךכ'לפון לא היה מסודר לפי העניינים או לפי חרוזי הבתים כפי שמוצאים כדיואנים של הערכים . שירי המשורר היו נפוצים ככמה העתקות' ואפילו בין הקטעים הזעומים שהגיעו אלינו יש שלוש העתקות משיר אחד . 59 סיפוריו של אכךג'נאח כיכתאב אללמע' ( ספר הרקמה ) מוכיחים כי בתקופתו של אבן כ'לפון היו הרבה כתבי יד שהכילו שירים עברים ממשוררים שונים ; היו גם 'מוסרי השירים' ( תאה , וזהו מונח הידוע היטב מתולדות הספרות הערכית ) וחוגים שבתוכם נהגו לקרוא את השירים ולהתווכח עליהם . אפילו לטולידו הרחוקה מדרום אנדאלוסיה הגיע שמעו של אבן כ'לפון . בחוג משכילים שבעיר זו קראו שיר המיוחס לו בכתב היד' אבל לאמיתו של דבר היה מחברו אבךג'נאח . לשווא ניסה אחד מתלמידי אבךג'נאח ששהה בטולידו להעמיד את בני החוג על טעותם . כולם ...  אל הספר
מוסד ביאליק