אבן־כ'לפון ושמואל הנגיד

יש להניח שעוד מימי ילדותו הכיר שמואל הנגיד את אבךכ'לפון' שהרי המשורר בעצמו מעיד כי אבותיו היו ידידיו של אבות שמואל ( ראה למעלה' עמ' . ( 111 אולם חליפת השירים בין שניהם שהוכנסה בדיואן של הנגיד לא התחילה לפני שנת . 1010 שמואל נולד בשנת ' 993 ואם נקבל גם את התאריך ' 1010 ייצא מכך' כי על אף גילו הרך' התבגר שמואל באופן מתמיה . אמנם ידוע לנו שבהיותו כן עשרים כבר עלה בידו להתווכח על שאלות דתיות עם החכם הערבי אבן חזם' אשר אגב גם הוא היה אז בן תשע עשרה בערך . אולם סגנונן ותוכנן של תשובות הנגיד לאבן כ'לפון מראים' כי לא ילד קטן חיברן' ואולי אין זה סתם מקרה שהראשונה ביניהן מקומה 42 ראה גם j . Mann , he . at . p . 23 43 נספחים א : רשימת שירי אבן כ'לפון מס' . 35 44 ראה ח . בראדי Encyclopaedia Judaica , V 1 II ( 1931 ) col . 325 בדיואן לפני שיר שהוא חיבר אחרי יציאתו מקורדוכה' כלומר אחרי שנת . 1013 בדיואן רשומ על גבי השיר הראשון של אכךכ'לפוף . וכתב אליה בן כ'לפון ענד תטליקה באלחכם בנת אבן קפרון אביאתא פי ענואנהא' כלומר : וכתב אליו אבן כילפון בגרשו בדין את בת אבן קפרון בתים בראשה נשל איגרת . [ מכאן אנ...  אל הספר
מוסד ביאליק