הולדתו של אבן־כ'לפון וראשית פעולתו

שם משפחתו של אבן כ'לפון מסתיים בהברת -ון וזהו סיום ספרדי מערבי טיפוסי . ידועים לנו מימי הביניים הרבה שמות בעלי צורה זו הן בין היהודים ( ברון' חיון וכוי ) והן בין הערבים ( זידון' עבדון r )« . c מלבד שמו הפרטי העברי נתכנה אבן כילפון עוד בשם לוואי ( כניה ) ערבי אבו אברהים והוא נמסר לנו בספריהם של ' 17 לשם השליטות כדאי להזכיר , כי יש בהוצאת ביאליק ורבניצקי עוד שיר אחד שנתחבר בתקופת אבן כ'לםון והוא 'אני עבדך והנקרא צעירך' ( ספר ששי עמי . ( 3 בכותרת הערבית שעל גבי השיר נאמר , כי המחבר חיברו לכבוד השר אבו סלימאן בן ראשל ( עיין בהערות להוצאה , עמ' , ( 3 וזהו בלי ספק המשורר אבו סלימאן בן ראשלה בלוסינה שהיה בן דורו של אבן-כ'לפון לפי עדות משה אבן עזרא ( כתאב אלמחאצ'רד ! כ"י דף 31 b תרגום הלםר [ לייפציג [ 1924 עמי סד . ( וכבר העיר הד"ר ח . בראדי , כי בן ראשל זה היה זקן מופלג בימי שמואל הנגיד ומשום כך לא ייתכן שגבירול הוא מחברו של השיר ( ראה הוצ' ביאליק ורבניצקי , ספר שביעי [ 1932 ] עמ' . ( 106 השיר נכתב בזמנו של אבן כ'לםון , ואין זה מן הנמנע שהוא גם מחברו . 18 על השמות הערביים המסתיימים בהברת-ון...  אל הספר
מוסד ביאליק