שירי אבן-כ'לפון

אחרי תקופה ארוכה' שהעניקה לנו כמה מחקרים חשובים על השירה העברית בספרד' הגענו סוף סוף למצב שבו אפשר לנו לדון על התפתחותה הכללית ולעמוד על אופיה המיוחד . יש אמנם שירים לא מועטים ממוצא ספרדי הטמונים עדיין בכתבי יד' וגם בין הנדפסים יש רבים שלא יצאו לאור בצורה מתוקנת . מכל מקום נמצא בידינו שפע של חומר חדש ונוצר כר נרחב לבעלי מקצוע' ובייחוד לאלה היודעים להשתמש לשם בדיקה והשוואה גם בכתבי יד . לאט לאט מתפזר הערפל שכיסה את תולדות השירה העברית בספרד במשך מאות שנים ; שמואל הנגיד' אבךגבירול' יהודה הלוי אינם נראים לנו כיום כמשוררים גאונים בודדים' שהופיעו לפתע פתאום' זרחו בשמי השירה ונעלמו . הם הצטיינו לא רק בכשרונם המונח בטבעם' אלא גם בשליטתם הנפלאה במלאכת השיר' ואת זו למדו הם ביצקם מים על ידי המשוררים שקדמו להם . כללי החריזה והמשקל' כל מיני קישוטי שיר ממינים שונים התפתחו במשך דורות וגרמו לשכלול טכני מאין כמוהו כשירה העברית . ואל נא יהיה הדבר הזה קל בעינינו ; שהרי המזיגה בין כוח ההבעה של המשורר והטכניקה השירית העלתה את האסכולה הספרדית למרום שיאה . אחד מהמשוררים שפיתחו את מלאכת השיר וסללו דרך לבאים ...  אל הספר
מוסד ביאליק