שירי פרחים עבריים מספרד

רבות הצורות של מראות הטבע' שמשוררי ספרד היהודים חזרו וגילו אותן' כביכול' לספרות העברית . מאז חתימת המקרא תמצא בקושי פרק זמן בתולדות הלשון העברית' שבו קם העולם הסובב את האדם בסוד חליפות צבעיו והנה כולו עוטה חלומות זכים וצחצחות אור בהיר' כפי שאירע בספרד . במיוחד נמשכו המשוררים אחר עולם הצומח . הציורים וההשאלות' האופייניים לשפתם' מרובים בהם היסודות' הלקו חים מממלכה זו ; ובצד אלו עלו בחרוזיהם תיאורי גנים ובוסתנים בעניין לעצמו' או עשאום רקע לאירועים שונים והרחיבו בשיר על הצומח השופע לפרטיו — אילנות' פירות ופרחים . ! הסוג הנזכר באחרונה — היא 'שירת הפרחים' — באמת אין זו ידועה לנו אלא על פי דוגמאות מועטות בעברית ; אלא שהללו דיין לעורר עניין' שיש בו כדי להצדיק מחקר לעצמו . אין ספק ' שיהודי ספרד לא היו חסרים יחס אישי לטבע ; אבל הבעתו הסיפרותית של יחס זה נקבעה כמובן לפי השקפתם של רבותיהם הערבים . ואף על פי שלא קיבלו 1 תיאורי גן ראשונים מוצאים אנו בשני שירים של דונש בן לברט ( במאה העשירית ) 8 האחד ' דעה לבי חכמה / והשני 'ואומר אבל תישן' ( ראה י . דוידזון , אוצר השירה והסיוט בערכו ;( וכן ידיעות המ...  אל הספר
מוסד ביאליק