כיצד יש לדקלם את השירים השקולים של משוררינו הספרדים?

[ א ] המלומדים שעסקו עד כה במשקלי השירה העברית הספרדית דנו בהם בעיקר מבחינה אופטית . הם קבעו את חלוקת המשקלים הללו , מנו בהם את התנועות והיתדות והרכיבו מהם עמודים , ולפעמים התווכחו , כיצד להרכיב את העמודים של בית בתוך משקל פלוני או מהי צורתו היסודית וצורתו המשנית של המשקל . סבורי היו שבזה יצאו ידי חובתם - כאילו קביעת הרכבם של העמודים מקנה לנו גם ידיעה על עצם מהותו של המשקל , על צלילו וקצבו . והרי יש בידינו כמה וכמה עדויות מן התקופה הספרדית ואף מתקופות מאוחרות יותר , המראות לנו עד כמה נהנו קדמונינו מצלילם של השירים הנקראים . מדע המטריקה העברית ספרדית מתבסס גם היום על כתבי מחברים ערביים ויהודיים מימי הביניים . ברם , כוח תפיסתם היה מוגבל עד מאוד ; וגם המשוררים עצמם ידעו לחבר שירים שקולים נהדרים , אך לא היו מסוגלים להגדיר את מהות משקליהם הגדרה נכונה . אין לנו כעת מסורת מהימנה לדרך קריאתם של השירים שנשקלו במשקל ספרדי . ואולם בלי ספק אפשר להפיק תועלת מרובה לבירור בעיה זו מתוך הקריאה הנהוגה בזמננו אצל יהודים דוברי ערבית . הכוונה במיוחד לאלה , שלא הושפעו עדיין מצלילן של לשונות אירופיות . בהקשי...  אל הספר
מוסד ביאליק