הקרב בין בהמות ולויתן לפי פיוט עברי קדום

נא ] הספרות הקדומה של ישראל לא נתברכה בשפע של אגדות על חיות פלאים שהטילו את מוראן על בשר ודם' הווי אומר יצורים מסוגן של הגורגונות' הסקילה- ההידרה' הכימירה וכיוצא כהן שבמסורת יוון העתיקה' או הדרקונים למיניהם' ששרצו בסיפוריהם של הכבלים' האשורים' הכנענים' ההודים' האיראנים' הסינים' הםקאנדי נאכים' האנגלו סאכסים והגרמנים הקדמונים . אמנם מתוארים בספר איוב בהמות ולויתן' הנזכרים גם במקומות אחרים במקרא והשייכים שניהם למשפחה הענפה של המפלצות ; אולם סיפורי עלילה ממשיים אינם מתרקמים סביבם ורק לפי רמזים ' חטופים' הטמונים בפסוקים מועטים' ובעיקר מתוך השוואתם למיתולוגיה הבבלית והכנענית' באו המלומדים לכלל דעה' שגם אבותינו שמעו על המאבק שניהל בורא העולם באיתני הטבע מסוגם של לויתן' תהום ורהב' בלי שנדע בבירור אם כל אלה זהים . 1 בסיפוריהן של אומות העולם על פי רוב מכניעים את המפלצות גברים אמיצים' כגון היראקלס' גיאורגיום הקדוש' סיגירד זיגפריד' ביאו וולף ועוד . לפי מסורות קדומות ביותר של עמים עובדי אלילים' מכניען של המפלצות הוא האליל העליון בכבודו ובעצמו : מרדוך אצל הבבלים ובעל אצל הכנענים . חוקרים רבים סבורי...  אל הספר
מוסד ביאליק